Thủy triều Cát Bà 2023
Thủy triều Cát Bà 2023 Xem thêm
Lịch thủy triều Cát Bà 2022
Theo lịch con nước, ngày nước xuống hay ngày không đẹp thì không được làm những việc lớn hay thực hiện những dự định mang tính chất trọng đại, có tính quyết định cao Xem thêm
Chỉ dẫn thủy triều
Thủy triều có tác động quan trọng đến đời sống, sản xuất của các vùng duyên hải. Đặc biệt các hoạt động vận tải đường thủy, xây dựng các công trình trên sông, trên biển.... Xem thêm
thông tin công ty
  • Du lịch Cát Bà tự do 
  • Địa chỉ:  Số 225, đường 1/4, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
  • Điện thoại: 0869 109 688 (Whatsapp, Zalo, Messenger)
  • Email: [email protected]
  • Email: [email protected]
Zalowhatsappgọi điện thoại