Hòn Bụt Đầy

Hòn Bụt đầy tại cửa phía Đông Bắc của vịnh Lan Hạ, tàu thuyền ra, vào vịnh Lan Hạ từ phía Đông Bắc đều đi qua cửa này, với hình dáng tựa như ông Bụt hiển linh phù hộ các phương tiện của ngư dân xưa hàng ngày vào, ra đánh bắt cá, tôm ở vùng biển xung quanh quần đảo Cát Bà. Bụt hiển linh phù hộ cho ngư dân đi biển có cuộc sống ấm lo đầy đủ, nên dân gian gọi tên theo ý nghĩa tâm linh và hình dáng là “Hòn Bụt đầy”.

thông tin công ty
  • Du lịch Cát Bà tự do 
  • Địa chỉ:  Số 228, đường 1/4, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
  • Điện thoại: 0869 109 688 (Whatsapp, Zalo, Messenger)
  • Email: [email protected]
  • Email: [email protected]
Zalowhatsappgọi điện thoại